The same as the economy and the needs in business are constantly changing, our organization is rapidly adapting to the new reality. We strive to listen to our members and support them to the maximum in these challenging times by creating a stimulating environment with new services, opportunities for presenting their work, and relevant business connections. Take a look at our latest news and meet new members and partners.

New Services

Project Office and Support Services for EU Tenders

In this manner, we have decided to offer Blockchain Alliance Members a new service that is closely linked to current political and economic change. We are entering the decade of digitalization…


Tudi v karanteni čas hitro teče in od našega zadnjega decembrskega zasedanja je napočil pravi trenutek za redno četrtletno skupščino članov Blockchain Allaince Europe, kjer smo preverili tekoče aktivnosti in začtrali nove.

Kljub nezaželenim ukrepom in številnim omejitvam, povezanim s koronavirusom, se zdi, da smo v poslovnih krogih našli stabilnost in načine, kako uspešno delovati kljub izzivom. Tako smo več kot pripravljeni na nove načrte in njihovo uresničitev.

Kot organizacijo, ki na prvo mesto postavlja člane, nas izjemno veseli, da smo se v tem obdobju intenzivno pripravili, da lahko našim obstoječim in bodočim partnerjem ponudimo še več priložnosti za predstavitev svojega dela, rast mreže in ustvarjanje novih priložnosti za poslovanje.

Izkoristite projektno pisarno in storitve za razpise v EU

Že nekaj časa intenzivno razvijamo načrte za sestavo strokovne skupine, ki bo naše člane podpirala pri organizaciji prijav na EU razpise. Kot…


Even in quarantine, time is running fast. Since our last meeting in December, it was already high time for the regular quarterly assembly of Blockchain Alliance Europe members to check ongoing activities and chart new ones.

Despite the undesirable measures and the many limitations associated with the coronavirus, we seem to have found stability in business circles and ways to act despite the challenges. So, we are more than ready for new plans and their realization.

What makes us most happy as an organization is that during this period, we have been intensively preparing to offer our existing and future members even more opportunities to present their work, grow their network, and create new opportunities for their business.

Benefit from Project Office and Support Services for EU tenders

We have been developing plans to assemble an expert team that will support our members in organizing applications…


If you thought your Valentine’s Day will get you again flowers and chocolate, you probably need to wait a bit longer because your spouse might end up gifting you the hottest crypto hardware wallet on the roll- The BC Vault Limited Diamond Edition with real Diamond.

REAL security, which specialises in IT security and protection of crypto assets, is launching the The BC Vault Limited Diamond Edition in time for the celebration of romance.

Back of the BC Vault diamond

Pomembno je, da tudi po prvem zagonu in kriptonavdušenju ne pozabimo podpreti blockchain podjetij, ki so tako pogumna, da orjejo ledino na tehnološkem področju in kreirajo inovativne produkte, ki so zagotovo znanilci nove dobe.

Rast vrednosti kriptovalut, ki smo ji priča v tem obdobju, med bolj in manj poučeno javnostjo povečuje tudi zanimanje za kriptoimetja. A vendar opažamo, da splošna osveščenost o tehnologiji veriženja blokov v Sloveniji še vedno temelji na enačajih med pojmi bitcoin, kriptoimetja in blockchain, kar seveda ni res. Tako kot bitcoin ni edino kriptoimetje, tudi kriptoimetja niso edini primer uporabe tehnologije blockchain.

Zato je v času, ko cene kriptoimetij letijo v nebo, fokus smiselno obrniti tudi na tehnologijo, ki kriptoimetja omogoča — to je na blockchain, ki ga (precej neposrečeno) prevajamo kot tehnologijo veriženja blokov.

Tehnologija blockchain se uspešno uporablja…


The same as bitcoin is not a single cryptocurrency; cryptocurrency is not a single example of using blockchain technology. For that, after the first hype and overly exaggerated crypto-enthusiasm are over, now is the best time to support those successful and trustworthy blockchain companies that are still on the market, creating innovative products that are harbingers of a new era as we speak.

The increase in cryptocurrencies’ value during this period encourages interest between the more and less informed public. However, the majority still forms their opinion on blockchain technology based on the most popular and widely accepted terms, such as bitcoin, cryptocurrency, and blockchain, which should not be the case. As bitcoin is not a single cryptocurrency, cryptocurrency is not a single example of using blockchain technology.

On the other hand, when the prices of crypto assets are skyrocketing, we should focus more on the technology, enabling all this fast development, that is, on the blockchain.

Blockchain technology is being successfully used…


The end of the year traditionally brings a time for revision, and the opportunity to look to the future. Due to many restrictions caused by corona-virus, the Blockchain Alliance Europe members have gathered on a meeting online to review operations in 2020 and set common goals and ambitions for 2021. The members have unanimously concluded that the organization will continue to focus on raising public awareness of blockchain and connecting with key stakeholders in the blockchain and business spheres to speed up technology adoption.

President of the Blockchain Alliance Tanja Bivic briefly summarized the key events and activities of this year, followed by a joint debate on the review of the work, the members’ expectations, and the way forward.

Decisions on plans are similar to those taken at the June Assembly when the members unanimously agreed to continue:

  • to grow our presence in such a way that we communicate the benefits to target groups, meaning we will address both the lay and professional public,
  • build our reputation by connecting with key stakeholders in the blockchain and business space,
  • present ourselves as credible consultants to…

The discussion on digital euro place on Thursday, 26 November at the 3rd Open Forum of the Slovenian Digital Coalition 2020 entitled DIGITALIZATION OF SLOVENIA TODAY FOR TOMORROW.

The discussion on the digital euro was organized by an informal working group for blockchain technology, which operates within the Slovenian Digital Coalition. It consists of four organizations, namely Blockchain Alliance Europe, Blockchain Think Tank Slovenia, Bitcoin Association Slovenia and Slovenian Blockchain Association.

The discussion on the digital euro was encouraged by the European Central Bank Report on the digital euro, published on 2 October 2020. …


Razprava o digitalnem evru je potekala v četrtek, 26. novembra na 3. Odprtem forumu Slovenske digitalne koalicije 2020 z naslovom DIGITALIZACIJA SLOVENIJE DANES ZA JUTRI.

Razpravo o digitalnem evru je organizirala neformalna delovna skupina za tehnologijo veriženja blokov, ki deluje znotraj Slovenske digitalne koalicije. Sestavljajo jo štiri organizacije, in sicer Blockchain Alliance Europe, Blockchain Think Tank Slovenija, Bitcoin društvo Slovenije in Slovensko blockchain združenje.


Delovna skupina za tehnologijo veriženja blokov (blockchain) Slovenske digitalne koalicije, ki jo sestavljajo organizacije Blockchain Alliance Europe, Blockchain Think Tank Slovenije, Bitcoin društvo Slovenije in Blockchain združenje Slovenije, vabi na RAZPRAVO O DIGITALNEM EVRU, ki bo potekala v sklopu 3. Odprtega foruma Slovenske digitalne koalicije. Letošnja tema nosi naslov “Digitalizacija Slovenije danes za jutri”.

Razprava o digitalnem evru bo potekala v četrtek, 26. novembra 2020, od 11:30 do predvidoma 13:00 v virtualnem okolju MITeam. Pogovor bo v slovenščini.

Prijava na forum je brezplačna, vendar se je na razpravo potrebno prijaviti preko spodnje povezave: http://blockchainalliance.si/sl/dogodki/

PROGRAM RAZPRAVE O DIGITALNEM EVRU

11:30 Pozdrav

11:35 Splošna prestavitev teme o digitalnem evru

  • Anja Blaj in Marina Markežič, Unlawcked in Blockchain Think Tank Slovenije

11:45–12:30 Mnenja o digitalnem evru

  • Simon Anko, direktor oddelka Plačilni in poravnalni sistemi, Banka Slovenije
  • Predstavnik FURS-a (TBC)
  • Predstavnik ATVP (TBC)
  • Marina Markežič, Unlawcked, Blockchain Think Tank Slovenije
  • Klemen Zajc, Netis (z Aceblock) in Blockchain Alliance Europe
  • Jure Pirc, Bitcoin društvo

12:30 Razprava z vprašanji javnosti

Vprašanja lahko našim sogovornikom zastavite v živo, na platformi MiTeams, lahko pa nam jih posredujete tudi na elektronski naslov info@blockchainalliance.si.

_ _ _

O digitalnem evru

Živimo v dobi digitalizacije, ki naj bi poenostavila naša življenja in dostop do različnih storitev. Od leta 2009 smo priča pojavu različnih kriptiranih digitalnih valut, kot so npr. Bitcoin in…

Blockchain Alliance Europe

Blockchain Alliance Europe is a non-profit organization that connects European companies and legal entities that use or implement blockchain technologies.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store