Tudi v karanteni čas hitro teče in od našega zadnjega decembrskega zasedanja je napočil pravi trenutek za redno četrtletno skupščino članov Blockchain Allaince Europe, kjer smo preverili tekoče aktivnosti in začtrali nove.

Kljub nezaželenim ukrepom in številnim omejitvam, povezanim s koronavirusom, se zdi, da smo v poslovnih krogih našli stabilnost in načine, kako uspešno delovati kljub izzivom. Tako smo več kot pripravljeni na nove načrte in njihovo uresničitev.

Kot organizacijo, ki na prvo mesto postavlja člane, nas izjemno veseli, da smo se…

Even in quarantine, time is running fast. Since our last meeting in December, it was already high time for the regular quarterly assembly of Blockchain Alliance Europe members to check ongoing activities and chart new ones.

Despite the undesirable measures and the many limitations associated with the coronavirus, we seem to have found stability in business circles and ways to act despite the challenges. So, we are more than ready for new plans and their realization.

What makes us most happy as an organization is that…

If you thought your Valentine’s Day will get you again flowers and chocolate, you probably need to wait a bit longer because your spouse might end up gifting you the hottest crypto hardware wallet on the roll- The BC Vault Limited Diamond Edition with real Diamond.

REAL security, which specialises in IT security and protection of crypto assets, is launching the The BC Vault Limited Diamond Edition in time for the celebration of romance.

Back of the BC Vault diamond

Pomembno je, da tudi po prvem zagonu in kriptonavdušenju ne pozabimo podpreti blockchain podjetij, ki so tako pogumna, da orjejo ledino na tehnološkem področju in kreirajo inovativne produkte, ki so zagotovo znanilci nove dobe.

Rast vrednosti kriptovalut, ki smo ji priča v tem obdobju, med bolj in manj poučeno javnostjo povečuje tudi zanimanje za kriptoimetja. A vendar opažamo, da splošna osveščenost o tehnologiji veriženja blokov v Sloveniji še vedno temelji na enačajih med pojmi bitcoin, kriptoimetja in blockchain, kar seveda ni res. …

The same as bitcoin is not a single cryptocurrency; cryptocurrency is not a single example of using blockchain technology. For that, after the first hype and overly exaggerated crypto-enthusiasm are over, now is the best time to support those successful and trustworthy blockchain companies that are still on the market, creating innovative products that are harbingers of a new era as we speak.

The increase in cryptocurrencies’ value during this period encourages interest between the more and less informed public. However, the majority still forms their opinion on blockchain technology based on the most popular and widely accepted terms, such as bitcoin, cryptocurrency, and blockchain, which should not be the case. …

Blockchain Alliance Europe

Blockchain Alliance Europe is a non-profit organization that connects European companies and legal entities that use or implement blockchain technologies.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store